logo

Redukční výživa

Při problémech s nadváhou je nutné nejprve podrobně zjistit současný výživový stav organizmu. Provedeme rozbor Vašeho stávajícího jídelníčku, současných stravovacích návyků a zvyklostí, pohybových aktivit, zdravotního stavu a míry překyselení organizmu. Změříme Vaše tělesné míry a provedeme analýzu složení Vašeho těla na lékařsky certifikovaném přístroji. Přístroj měří nejenom tělesnou váhu, ale také tělesný tuk, množství svalové hmoty, procento vody v těle, viscerální neboli útrobní tuk a v neposlední řadě tzv. minimální kalorickou potřebu organizmu. Na základě této komplexní analýzy a cíle, kterého chcete dosáhnout, Vám bude připraven nový výživový plán, který bude vytvořen přímo „na tělo“, tzn. jen a pouze pro Vás! Součástí plánu je nejenom konkrétní jídelníček, ale i optimalizace pitného režimu a pohybových aktivit.

Co vlastně předchází sestavení výživového plánu a jaké služby dostanete?

Vstupní konzultace (2 - 3 hod.)

Vstupní konzultace zahrnuje celkovou analýzu těla, stanovení míry překyselení.
Probereme stávající stravovací návyky a případné zdravotní komplikace.
Dostanete zprávu zahrnující výsledky analýzy těla, zhodnocení stavu a návrh řešení.
Dostanete zprávu zahrnující výsledky analýzy vnitřního prostředí organizmu (míry překyselení).

Druhá konzultace (1 - 2 hod.)

Stanovení/určení metabolického typu (proteinový vs. sacharidový)
Probereme detailně stávající jídelníček (přineste si jídelníček za poslední týden a informaci ohledně krevní skupiny)

Třetí konzultace (1 - 2 hod.)

Zhruba do týdne obdržíte individuální výživový plán (týdenní jídelníček).
Seznam vhodných a nevhodných potravin.
Vhodný poměr živin (trojpoměr živin).
Návrh pohybové aktivity.
Domluvíme si termín společného nákupu ve Vašem oblíbeném obchodě.

Kontrola (1 hod.)

Následné dvě kontroly budou po týdnu nebo dle přání klienta i v delším časovém úseku.
Další kontroly bývají v intervalu dvou týdnů nebo opět dle časových možností klienta.
Kontrola jídelníčku a překyselení, kontrolní analýzy těla / sledování změn).
Konzultace změn stravovacích návyků.
Náplň kontrol dle domluvy, např. nakupování v prodejně zdravé výživy, teorie zdravého vaření, atd.
Pohybová aktivita.

nahoru